"Jeg ønsker at lokalsamfund som Brønderslev får mere selvbestemmelse"

- Henrik Jørgensen, Folketingskandidat for Brønderslev kredsen
Nyt fra Borgmesteren