VOKSEVÆRK OG SAMMENHOLD I BRØNDERSLEV KOMMUNE

Brønderslev kommune er i god gænge. Der er befolkningstilvækst af specielt yngre borgere, ikke at vi ikke også byder ældre hjertelig velkommen, men vi kan se mange tilflyttede unge familier med børn, både fødte og på vej. I Hjallerup udfordrer det os med plads, og derfor er det vigtigt, i det kommende budget, at skabe plads til flere børn, hvad vi glæder os til at gøre.

Vores glæde over at bo et god sted udtrykkes fra mange sider og vi takker for de mange foreninger der arbejder på, at vi er et godt sted at bo

Idrætsforeninger i vores mange byer og haller arbejder for at skabe muligheder, vores landdistriksråd og vores tekniske udvalg er i gang med fokusbyer, dvs. alle byer gås igennem. Kommunen laver sammen med borgerforeninger forbedringer og det giver pote, der kommer mere glæde i hverdagen.

De tre større byer får en midtbyplan, og et løft der luner. Der bygges parcelhuse og lejligheder, og der er mange planer der pt. laves ved kommunen, jo der er travlt, dejligt.

Vores projekt bevæg dig for livet giver nye muligheder for alle, også vores ældre laves der hold for. Genoptræning foregår i vores sundhedshuse i Brønderslev og Dronninglund og vores dygtige konsulenter laver sammen med byerne hold der kan fortsætte træningen.

Vores skoler, børnehaver og plejehjem har en unik kvalitet, da vi tager os af hinanden og sammen skaber løsninger. Jeg tror på vi kan få glade og dygtige børn, og vi kan få glade ældre når vi hjælpes ad.

Vores kommune skal kendetegnes ved netop at vi sammen får mest mulig kvalitet for de penge der er til rådighed.

ERHVERVSLIVET TRIVES – DET ER VORES ANSVAR, AT DET FORTSÆTTER SÅDAN

Vores erhvervsliv trives og vi samarbejder, vi har hurtig sagsbehandling og konstruktivt samarbejde gør virksomhederne gladere for at være her, i f.eks. Dansk Industris årlige undersøgelse stiger tilfredsheden, det er dejligt. Vores landbrug er i fremgang grundet bedre priser på varerne, vi ved at vi som kommune har en opgave i at få vand væk hurtigere end i dag, give tilladelser til teknologisk bedre produktionsmetoder og dermed give erhvervet gode betingelser.

SAMMEN OM KLIMA

Vi arbejder målbevidst på at forbedre verdens klima med mange vindmøller, bygninger der er velisolerede, og nu planlægning af 700 ha solceller med elproduktion til over 30.000 boliger, oveni vindmøllernes produktion, der allerede forsyner os selv 100 procent, men nu kan vi hjælpe vores naboer, og verden.

Vi tænker i at gøre noget ikke snakke, husk at gøre det rigtige husk at producere også fødevarer med mindst mulig belastning. Det kan vi i Brønderslev/DK, men vi skal videreudvikle os. En hvedemark kan optage 16 tons CO2 mens en skov optager ca. 10 tons, det er selvfølgelig også godt indtil forrådnelse eller afbrænding, men hveden giver mad til mange. Det hjælper ikke verden at producere varer med mere miljøbelastning, vi skal spise klogere undgå madspild, og producere klogere, bruge færre fossile brændstoffer, men vi skal ikke sætte vores velfærd på spil.

I VENSTRE VIL VI HANDLE I STEDET FOR AT SNAKKE

Vi har lavet en vision i byrådet sammen med indkaldte borgere, hvor specielt samspil og den gode hverdag er i fokus, dejligt byrådet er sammen om denne god vision, på tværs af partier og enkeltes standpunkter, vi står sammen om at skabe nye muligheder.

I Venstre arbejder vi - efter turbolens - for at få en ny start med nye medlemmer, kender du nogen der vil være nyt medlem så sig det til os, til en i vælgerforeningen eller til byrådsmedlemmerne, bare ring eksempelvis 24445403 til undertegnede. Vi er klar til at arbejde konstruktivt for bæredygtig udvikling og bedre velfærd, det er os der handler i stedet for at snakke.

Godt mod kære Venstrefolk.

Mikael Klitgaard

SE MÆRKESAGER