ALLE SKAL MED I FÆLLESSKABET

Vi skal have alle med i fællesskabet. Fra de tidligste barneår over skoletiden og ind i voksenlivet. Alle skal have gode muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse.

Det arbejdende fællesskab, hvor vi løfter flere fra offentlig forsørgelse til et arbejde. Så flere børn kan opleve, at mor og far går på arbejde i stedet for at gå derhjemme på passiv forsørgelse.

Det faglige fællesskab, hvor vi f.eks. løfter den elev, der har svært ved at lære at læse eller skrive, til et nyt niveau, der baner vejen for et meningsfyldt arbejdsliv.

Det sociale fællesskab, hvor vi hjælper, hvis livet gør ondt, og når presset bliver for stort. Vi skal f.eks. sætte tidligt ind over for mental mistrivsel, og vi skal sikre, at færre er socialt udsatte – og uden for fællesskabet.

SE MÆRKESAGER